AR-VITA
Usługi Medyczne S.C.
Alicja i Ryszard Mojzesowicz
58-100 Świdnica ul. Kliczkowska 37
AR-VITA oferuje:

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferuje pacjentom, którzy złożyli w naszej placówce deklarację wyboru lekarza lub pielęgniarki  -   bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ): 
  • porad lekarzy rodzinnych, 
  • wykonywanie badań laboratoryjnych, diagnostycznych
  • szczepień ochronnych.
                 Poradnia neurologopedyczna od 15.02.2024 r

                                  zapraszamy do kontaktu 
                                          tel. 746401919
Usługi prywatne: 

  • Badania laboratoryjne 
  • Badania DNA m.in. 
     test na ojcostwo / pokrewieństwo
     medyczna diagostyka genetyczna Nifty


Więcej informacji: