AR-VITA
Usługi Medyczne S.C.
Alicja i Ryszard Mojzesowicz
58-100 Świdnica ul. Kliczkowska 37

Poradnia czynna od 15.02.2024

LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA
BIELICKA LUCYNA

Terapia neurologopedyczna przeznaczona jest dla osób, które na skutek różnych czynników (wypadków, urazów, chorób, czynników rozwojowych i okołoporodowych) utraciły lub mają trudności z opanowaniem prawidłowej zdolności mowy.
W przypadku terapii neurologopedycznej kluczowy jest czas powstania zaburzenia do rozpoczęcia działań terapeutycznych.
Podczas wizyty u neurologopedy szczególny nacisk kładziemy na dopasowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta.Na każdych zajęciach dbamy o atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia. 
Terapie neurologopedyczną zawsze dostosowujemy do możliwości oraz oczekiwań pacjenta.

OFERTA skierowana jest dla dzieci i dorosłych

- diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna,
- terapia skierowana jest do osób niewerbalnych (utrata zdolności 
-komunikacyjnych po przebytych incydentach mózgowych),
wykorzystanie techniki AAC
-praca pacjenta z Personalnym Paszportem Komunikacyjnym,
dyslalia,
-terapia opóźnionego rozwoju mowy,
-terapia jąkania u dzieci i dorosłych,
-terapia dla dzieci z deficytami rozwojowymi,
-wykonywanie testów przesiewowych w zakresie logopedii oraz diagnozujących gotowość szkolną (KOGS)
-terapia zaburzeń mowy w autyzmie, zespole Aspergera, w chorobach genetycznych,
-terapia dzieci z Zespołem Downa ,duslalia , dysleksja,